Franković ukinuo naknade za članove upravnih vijeća

Franković ukinuo naknade za članove upravnih vijeća

Radio Dubrovnik

U sklopu paketa mjera za suzbijanje gospodarskih posljedica djelovanja koronavirusa, odlukom gradonačelnika Mata Frankovića ukida se naknada za travanj, svibanj i lipanj svim članovima upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koja se financira iz proračunskih prihoda Grada.

Prioritet Grada Dubrovnika u ovom trenutku jest omogućiti financijsko funkcioniranje poglavito svih žurnih službi te socijalno ugroženih osoba i ranjivih skupina.