Dodatne proljetne akcije prikupljanja glomaznog otpada

Dodatne proljetne akcije prikupljanja glomaznog otpada

Foto: kolaž/snimka zaslona/Pixabay

Pula Herculanea započinje sa dodatnim proljetnim akcijama prikupljanja glomaznog otpada po Mjesnim odborima. Osim mogućnosti besplatnog odvoza do 3m3 pozivom na kućnom pragu te besplatnim odlaganjem na reciklažnom dvorištu, organiziraju se proljetne i jesenske akcije dodatnog prikupljanja.

Organizacija akcije prikupljanja glomaznog otpada provodi se u dogovoru s Mjesnim odborima (MO) kojima je poslan prijedlog lokacija smještaja rolo kontejnera odnosno punktova gdje će građani moći odložiti svoj glomazni otpad. U svakom MO-u odabrano je nekoliko lokacija u skladu s mogućnostima smještaja kontejnera i veličinom MO-a. Na unaprijed definiranim lokacijama po svakom MO-u,  pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanee koji će kontrolirati koja vrsta otpada se odlaže. 

Akcija započinje u ponedjeljak 1. ožujka i traje do kraja travnja. Svaki dan će unutar pojedinog MO u za to definiranom razdoblju i lokaciji biti postavljen kontejner od 30m3 gdje će građani od 12-18h moći odložiti svoj komunalni otpad. Za sve dodatne informacije građani se mogu javiti u Pula Herculaneu na broj telefona 052/541-597, 052/544-094, 052/638-401. Svi podatci biti će dostupni na stranicama Pula Herculanee i Grada Pule.  

Pod glomaznim otpadom podrazumijeva se kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad. U krupni glomazni otpad ne spadaju električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža, pesticidi te fluorescentne cijevi. 

Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstila kao i biorazgradivog, odnosno zelenog otpada i drugo neće biti preuzet. 

Prikupljanje biorazgradivog odnosno tzv. zelenog otpada iz okućnica i vrtova provest će se također,  ali u zasebnoj akciji. 

Raspored i lokacije prikupljanja na području MO Nova Veruda

 

MJESNI ODBOR

LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA

DATUM ODLAGANJA

VRIJEME ODLAGANJA

NOVA VERUDA

MONTE PARADISO KOD MARKETA GRGA

01.03.2021.

12 – 18.00 h

 

KRIŽANJE PALISINE I MARDEGANIJEVE

02.03.2021.

12 – 18.00 h

 

COCEICHEVA ULICA (ŠUMICA)

03.03.2021.

12 – 18.00 h

 

ROHREGGEROVA (PARKONG KOD KBR. 41,43,45)

04.03.2021.

12 – 18.00 h

 

PALISINA (NA KRUŽNOM TOKU SA OBILAZNICOM)

05.03.2021.

12 – 18.00 h

 

VIDIKOVAC 7, VODOTORANJ

06.03.2021.

8  –  13.00 h

 

Nastavak slijedi po mjesnim odborima: Veruda od 08-10.03, Monvidal od 11.-13. 3, Kaštanjer od 15-16. 3, Sv.Polikarp-Sisplac od 17.-20. 3., Vidikovac od 22.-23. 3., Stari Grad 24. 3., Busoler 25.-26. 3., Monte Zaro 27. 3. Šijana od 29. 3.-1. 4. 2021. 

Građani da sa sobom trebaju donijeti osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanee zbog evidencijeDopuštena količina odlaganja otpada je 2m3. 

Za preostale mjesne odbore akcija će se održati u travnju.