Kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Foto: PFF/ustupljena fotografija

Javna ustanova Pula Film Festival objavila je Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala. Odnosi se to na izbor umjetničkog ravnatelja PFF-a kojeg imenuje ministar kulture iz redova istaknutih filmskih stručnjaka.

Mandat umjetničkog ravnatelja traje dva festivalska izdanja. 

Osnovni uvjeti kandidature:

– iskustvo i stručnost u području audiovizualnih djelatnosti, poznavanju recentne nacionalne produkcije i audiovizualne baštine, praćenju suvremenih kretanja europske i svjetske produkcije te lokalne i međunarodne scene filmskih festivala;  

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

– kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime;

– kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u iduće četiri godine. 

Obveze umjetničkog ravnatelja
Umjetnički ravnatelj izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:
– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne)
– izbornike pojedinih pratećih programa
– međunarodne goste
– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,
– raspored projekcija filmova
– sastav (žirija) ocjenjivačkih sudova Festivala.
Umjetnički ravnatelj odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

– životopis kandidata

– prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u razdoblju od 2021. do 2025. godine s naglaskom na:

– glavnom i popratnim filmskim programima

– ostalim programima Festivala

– programu namijenjenom profesionalcima iz područja audiovizualnih djelatnosti te pozicioniranju programa u odnosu na već postojeće programe na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini

– definiranju ciljnih skupina

– obrazloženju usklađenosti programske koncepcije Festivala s potrebama opće i profesionalne publike te definiranim ciljnim skupinama

– pozicioniranju Festivala u Republici Hrvatskoj

– pozicioniranju Festivala na regionalnoj i međunarodnoj razini. 

Postupak prijave

– Javni poziv otvoren je objavom u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Pula Film Festivala počev od dana 25. siječnja 2021.

– Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u Javnoj ustanovi Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100, Pula, uz naznaku "Kandidatura za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala" do 15. veljače.