Pregled najavljenih radova elektromreže za područje Istre

Pregled najavljenih radova elektromreže za područje Istre

foto: Alen Šverko

Radovi na elektro-mreži planirani za 01.04.2020. godine. Radovi su planirani od strane HEP-a odnosno Elektroistre Pula. U slučaju lošeg vremena planirani radovi će se odgoditi. Pojedinosti u nastavku.

Bez struje


Pogon Buzet


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Labin


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Pazin


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Poreč


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Buje


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Pula


Nema planiranih prekida napajanja.

Pogon Rovinj


Nema planiranih prekida napajanja.

Napomena: u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.