U Istri velike mogućnosti za razvoj Apiturizma

U Istri velike mogućnosti za razvoj Apiturizma

foto: Mauro Giorgi/HRT

Turistička sezona svake se godine produžava a predsezone i posezone sve su bogatije programima i sadržajima. Ostvarenju plana o domaćem turizmu 365 dana u godini, trebao bi pridonijeti daljnji snažniji razvoj sportskog i kongresnog te posebno zdravstvenog turizma.

Džana Banić